Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor szkoły mgr Łukasz Mucha

 • Kieruje całokształtem działalności dydaktycznej szkoły.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 • Jest służbowym przełożonym dla nauczycieli i pozostałych pracowników.
 • Kieruje pracą rady pedagogicznej jako przewodniczący.
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
 • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 • Opracowuje arkusze organizacyjne szkoły i ustala podział zadań dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
 • Organizuje pracę szkoły pod względem administracyjnym, finansowym i gospodarczym.
 • Współdziała w realizacji zadań z radą pedagogiczną i radą rodziców.
 • Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

Wicedyrektor szkoły mgr Ewelina Ćmiel

 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, w tym przede wszystkim wspiera nauczycieli rozpoczynających pracę          w zawodzie.
 • Sprawuje nadzór nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Sprawuje nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi.
 • Nadzoruje zadania wynikające w wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 • Organizuje i nadzoruje przebieg próbnych egzaminów ósmoklasistów.
 • Kontroluje prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, teczki wychowawców klas).
 • Przygotowuje tygodniowy plan  zajęć ( w tym grafik zajęć świetlicy oraz biblioteki) i plan dyżurów nauczycieli.
 • Opracowuje roczny kalendarz imprez i uroczystości.
 • Opracowuje roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Odpowiada za promocję szkoły w środowisku.
 • Pełni funkcje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

 

Sekretarz szkoły mgr Magdalena Gregorowicz-Orlikowska odpowiada za funkcjonowanie jednostki pod względem organizacyjnym .

W szkole znajdują się rejestry i księgi:
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,
- rejestr nieobecności w pracy,
- księgi uczniów,
- księga absolwentów,
- księgi ewidencji uczniów,
- księgi arkuszy ocen.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Lemisiewicz 27-02-2008 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Urszula Biernacka-Stenka 02-09-2022 14:53